Premium Production ApS

Premium Production ApS er produktionsvirksomheden i HUWA Holding koncernen.

Produkter

Selskabet producerer spiritus på licens fra sit søsterselskab HUWA Design & Trademarks ApS.

I 2020 er selskabet begyndt af producere hånddesinfektion.

Download sikkerhedsdatablad for hånddesinfektion.

Kunde(r)

Selskabets primæ kunde er søsterselskabet Spritfabrikken Danmark ApS.

Oplysninger

Premium Production ApS
Venusvej 20
DK-6000 Kolding

CVR: 25149939
Moms: DK25149939
SEED (firma): DK25149939300
SEED (lager): DK25149939301

Link til fødevarestyrelsens smiley rapporter

Reklamebeskyttelse

Selskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen som reklamebeskyttet.

Reklamebeskyttelse af en virksomhed betyder, at virksomhedens registrerede oplysninger ikke må anvendes til reklamehenvendelser. Virksomhedens oplysninger må heller ikke anvendes til andre henvendelser, medmindre der er specifik hjemmel i lov eller virksomheden har givet sit samtykke.

Ingen oplysninger på denne hjemmeside kan betragtes som et samtykke.